GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Master >

ALLMÄNLÄKARNAS UPPLEVELSER AV NATIONELLT KLINISKT KUNSKAPSSTÖD En studie om tjänstekvalitet, kundtillfredsställelse och kundlojalitet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/61748

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_61748_1.pdfstudent essay768KbAdobe PDF
View/Open
Title: ALLMÄNLÄKARNAS UPPLEVELSER AV NATIONELLT KLINISKT KUNSKAPSSTÖD En studie om tjänstekvalitet, kundtillfredsställelse och kundlojalitet
Authors: Greim, Lea
Issue Date: 6-Sep-2019
Degree: Student essay
Publication type: H2
Keywords: Tjänstekvalitet
kundtillfredsställelse
kundlojalitet
SERVQUAL
användbarhetstest
kunskapsstöd
Abstract: Syftet med uppsatsen var att undersöka hur allmänläkare upplever rekommendationerna som erbjuds av Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK), med avseende på tjänstekvalitet, otillfredsställelse och kundlojalitet. Syftet var även att belysa hur/om allmänläkare upplever att NKKs rekommendationer underlättar deras arbete. Uppsatsen utgick från det klassiska- och det tolkande perspektivet på kommunikation. För utvärdering av tjänstekvaliteten användes SERVQUALS fem dimensioner. Dessutom analyserades N... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/61748
Appears in Collections:Master

 

 

© Göteborgs universitet 2011