GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Master >

ÖKAT DELTAGANDE, MER DEMOKRATI En undersökning av hur demokrati kommuniceras av Göteborgs Stad och dess målgrupp


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/61747

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_61747_1.pdfstudent essay460KbAdobe PDF
View/Open
Title: ÖKAT DELTAGANDE, MER DEMOKRATI En undersökning av hur demokrati kommuniceras av Göteborgs Stad och dess målgrupp
Authors: Westman, Sofia
Issue Date: 6-Sep-2019
Degree: Student essay
Publication type: H2
Keywords: e-förslag
demokrati
Göteborgsförslaget
CDA
kommunikation
Abstract: Uppsatsen undersöker demokratiperspektivet i Göteborgs Stads demokratikommunikation och dess ideologiska försanthållanden i relation till medborgarnas syn på demokrati. En kritisk diskursanalys appliceras på stadens styrdokument, e-verktyget Göteborgsförslaget och intervjusvar från demokratikommunikationens prioriterade målgrupper för att undersöka hur stadens och medborgarnas diskursiva praktiker relaterar till varandra, vilka ideologiska grundantaganden diskurserna utgår från och vilka implika... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/61747
Appears in Collections:Master

 

 

© Göteborgs universitet 2011