Show simple item record

dc.contributor.authorAxell, Elin
dc.contributor.authorBengtsson, Jeanette
dc.date.accessioned2006-07-06T08:52:47Z
dc.date.available2006-07-06T08:52:47Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/616
dc.description.abstractABSTRAKT Elin Axell och Jeanette Bengtsson: ”Ja, jag vet inte… metoder… det bara sitter i kroppen.” En studie om hur sex lärare arbetar med läs- och skrivinlärning. Göteborgs universitet: Institutionen för kultur, estetik och medier, examensarbete om 10 poäng på lärarprogrammet, 2006. Nyckelord: läs- och skrivinlärning, syntetiskt och analytiskt förhållningssätt, behaviorism, kognitivism, sociokulturellt perspektiv. Uppsatsen beskriver hur sex lärare arbetar med den tidiga läs- och skrivundervisningen. Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur de sex lärarna förhåller sig till etablerade läs- och skrivinlärningsmetoder. Vi har tre frågor: ”Hur arbetar lärarna med läs- och skrivinlärning?”, ”Hur motiverar lärarna sitt val av arbetssätt?” och ”Gör lärarna medvetna val i förhållande till hur de tror att barn lär sig?”. För att besvara frågeställningen genomfördes kvalitativa intervjuer med sex verksamma lärare. Undersökningen begränsades till fyra skolor i en mindre kommun i Västsverige. Vi har även tagit del av litteratur som behandlar olika lärandeteorier och läs- och skrivinlärningsmetoder. Studien visar att tre av lärarna blandar metoder medan de andra tre har valt en specifik läsoch skrivinlärningsmetod. De faktorer som påverkar lärarnas val av arbetssätt är främst faktorer som deras utbildning, deras vana och erfarenhet samt vetskapen om elever i behov av särskilt stöd i klassen.eng
dc.format.extent619605 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosweeng
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningeng
dc.relation.ispartofseriesvt06 1190-05eng
dc.subjectbehaviorismeng
dc.subjectkognitivismeng
dc.subjectsociokulturellt perspektiveng
dc.subjectläs- och skrivinlärningeng
dc.subjectsyntetiskt och analytiskt förhållningssätteng
dc.title”Ja, jag vet inte… metoder… det bara sitter i kroppen.” En studie om hur sex lärare arbetar med läs- och skrivinlärning.eng
dc.typeTexteng
dc.type.svepothereng
dc.type.degreeothereng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record