GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Finns det ett samband mellan ungdomars självmedkänsla och upplevda stress?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/61265

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_61265_1.pdfThesis439KbAdobe PDF
View/Open
Title: Finns det ett samband mellan ungdomars självmedkänsla och upplevda stress?
Authors: Brenner, Charlotte
Issue Date: 26-Jul-2019
Degree: Student essay
Abstract: Självmedkänsla respektive upplevd stress och sambandet däremellan samt om självmedkänsla kunde predicera upplevd stress undersöktes hos ungdomar (15-20 år). Ungdomar (N = 268) skattade sin självmedkänsla via formuläret Self-Compassion Scale och upplevd stress via Perceived Stress Scale. Resultatet visade att tjejer hade signifikant lägre självmedkänsla än killar, totalt och inom fem av självmedkänslans sex komponenter - snäll mot sig själv, självdömande, isolering, mindfulness och överidentifier... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/61265
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011