GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper >

Effektivitet och rättssäkerhet vid brandskydddstillsyn – utmaningar och målkonflikter för lokala tjänstemän


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/60916

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_60916_1.pdfrapport3379KbAdobe PDF
View/Open
Title: Effektivitet och rättssäkerhet vid brandskydddstillsyn – utmaningar och målkonflikter för lokala tjänstemän
Authors: Bartholdsson, Kertin
Holm, Louise
Östlund, Allison
Issue Date: 2019
Extent: 161 sidor
Publication type: report
Publisher: School of Public Administration/Förvaltningshögskolan
Organization: Göteborgs universitet
University of Gothenburg
Series/Report no.: Förvaltningshögskolans rapporter
151
Keywords: effektivitet
rättsäkerhet
brandskydd
räddningstjänst
kommuner
tillsyn
MSB
handläggning
offentlig förvaltning
Abstract: Rapporten Effektivitet och rättssäkerhet vid brandskyddstillsyn är en bearbetad version av en studie som genomförts vid Förvaltningshögskolan på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Uppdragets huvudsakliga syfte var att undersöka huruvida det handläggningsstöd som myndigheten tillhandahållit har fått avsedd effekt på tillsynsverksamheten – det vill säga att uppnå en rättssäker ärendehandläggning vid de lo-kala räddningstjänsterna. En förbättrad rättssäkerhet i handläggni... more
ISSN: 1401-7199
Description: Denna rapport utgör en bearbetad version av ett uppdrag som finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
URI: http://hdl.handle.net/2077/60916
Appears in Collections:Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper

 

 

© Göteborgs universitet 2011