GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Enterprise Risk Management Använder sig stora industriföretag i Gnosjöregionen av hållbarhetsfokuserad riskhantering?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/60549

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_60549_1.pdf643KbAdobe PDF
View/Open
Title: Enterprise Risk Management Använder sig stora industriföretag i Gnosjöregionen av hållbarhetsfokuserad riskhantering?
Authors: Svensson, Annie
Sjölin, Malin
Issue Date: 20-Jun-2019
Degree: Student essay
Series/Report no.: Environmental Management/Uthålligt företagande
18/19:13
Keywords: ERM, Enterprise Risk Management, Riskhantering, Risk Management, ESG, Affärsetik, Gnosjöregionen, Hållbarhet, Hållbarhetsfokuserad Riskhantering, TRM, Sustainability and Risk Management, Sustainability and Enterprise Risk Management
Abstract: Syftet med uppsatsen är att undersöka riskhantering i stora industriföretag i Gnosjöregionen, huruvida företagen använder sig av ramverket Enterprise Risk Management (ERM) samt om de integrerar hållbarhetsaspekter i sin riskhantering. Uppsatsen är genomförd som en kvalitativ intervjustudie där vi med hjälp av intervjuer samlat in data kring de utvalda företagens riskhantering med fokus på hållbarhetsaspekter. Det teoretiska ramverket vilar på teorier om ERM, Traditionell Riskhantering och Hållba... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/60549
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011