GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Reports & publications / Rapporter & publikationer >

Att effektivisera processen för krav och fakturering av förkomna böcker


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/60474

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_60474_1.pdfRapport2268KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att effektivisera processen för krav och fakturering av förkomna böcker
Authors: Carlsson, Håkan
Issue Date: 17-May-2019
Extent: 35
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitetsbibliotek
Organization: Göteborgs universitetsbibliotek
Keywords: Missing items
Overdue notice
Process mapping
Abstract: Under både övergången till nytt bibliotekssystem och i tidigare utredningar har processen kring krav för förkomna böcker nämnts som kandidat för översyn. I verksamhetsplan 2018, och som en del i UB:s arbete med att anpassa verksamheten till en ny budgetram, ingick därför en aktivitet att ”effektivisera verksamheten genom att utarbeta gemensamma arbetsrutiner för bibliotekets faktureringsprocess för förkomna böcker”. Under hösten 2018 startades en utredning som genomförts av kanslichef Håkan Car... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/60474
Appears in Collections:Reports & publications / Rapporter & publikationer

 

 

© Göteborgs universitet 2011