GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper >

När beslutet fattats - en studie av kommuners hantering av skolnedläggningar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/60425

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_60425_1.pdf2139KbAdobe PDF
View/Open
Title: När beslutet fattats - en studie av kommuners hantering av skolnedläggningar
Authors: Fogelholm, Petra
de Fine Licht, Jenny
Esaiasson, Peter
Issue Date: 2019
Extent: 67 sidor
Publication type: report
Publisher: School of Public Administration/Förvaltningshögskolan
Organization: Göteborgs universitet
University of Gothenburg
Series/Report no.: Förvaltningshögskolans rapporter
150
Keywords: beslutsfattande
politik
kommuner
skolor
skolnedläggningar
representativ demokrati
offentlig förvaltning
Abstract: Att lägga ner en skola är antagligen bland det svåraste en lokalpolitiker kan behöva göra. Skolnedläggningar är en laddad fråga då det handlar om barns framtid och en institution i samhället som ofta betyder något mer än bara en byggnad för utbildning. Från politikernas sida finns ofta en befogad oro för långdragna processer med omfattande protester från föräldrar och andra medborgare. Samtidigt uppkommer ibland situationer när en kommun inte tycker sig ha mycket annat val än att lägga ned en sk... more
ISSN: 1401-7199
URI: http://hdl.handle.net/2077/60425
Appears in Collections:Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper

 

 

© Göteborgs universitet 2011