Now showing items 1-20 of 31

  • Ai av Neurala Nätverk för Analys av innebandyspelare 

   Vu, Kevin; Warsame, Amina; Lindevall, Nicklas (2020-07-03)
   Inom detta kandidatarbetet har ett positioneringssystem utvecklats för att bestämma innebandyspelares hastighet samt position i realtid. Med hjälp av AI och kamera har vi uppmätt en persons hastighet som springer på en ...
  • Analys av hovar via mätning av hovens termiska egenskaper 

   Andersson, Anna (2023-06-28)
   Hästen är ett djur som är beroende av att ha fungerande hovar. För att få bättre förståelse och för att bidra till välfärden för den domesticerade hästen har Hot Disk-tekniken använts för att analysera det organiska ...
  • Analys av olika geometrier och tillämpningar hos akustiska fällor 

   Andersson, John; Mardo, Mardo; Cronander, Naemi; Ohan, Yacoub (2022-09-22)
   Sedan fenomenet akustisk levitation upptäcktes av August Kundt år 1866 har flera olika sätt att levitera objekt med hjälp av ljud utvecklats. Vid tiden för denna studie är det enkelt och billigt att konstruera en så kallad ...
  • Analysis of directional Mie scattering spectra through optical levitation 

   Pech, Jolina (2023-06-28)
   Evaporation rates of droplets have been studied extensively due to their relevance in a variety of fields, such as atmospheric science, materials science, and biology. Optical levitation is a valuable tool for measuring ...
  • Characterizing CEPA, a phoswich array 

   Ali, Yusuf; Bergentall, Valdemar; Dahlgren, Erik (2019-08-01)
   The structure of unstable nuclei is studied at the international facility FAIR, Darmstadt, Germany. One experimental setup at FAIR is called R3B where radioactive beams at relativistic energies impinge on a specific target ...
  • Detector reconstruction of gamma-rays 

   Halldestam, Peter; Hesse, Cody; Rinman, David (2020-07-03)
   The study of nuclear reactions through measuring emitted gamma-rays becomes convoluted due to complex interactions with the detector crystals, leading to cross-talk between neighbouring elements. To distinguish gamma-rays ...
  • Detektormaterial för upptäckten av lätt mörk materia 

   Forsberg, Anton; Karlsson Franzén, Jesper; Arvidsson, Mattias; Johansson, Gerda; Bariagaber, Marta; Bag, Robert (2022-09-22)
   Under de senaste åren har teorierna kring mörk materia gått igenom ett paradigmskifte. Tidigare studier som har fokuserat på direkt detektion genom spridning mot atomkärnor har hittills inte gett några resultat. Bristen ...
  • Driftsättning av femtosekund-pump-prob-uppställning för joner 

   Olsson, Amanda; Tjäder, Sara (2023-06-28)
   Detta projekt syftar till att driftsätta en UV-IR femtosekund-pump-probuppställning genom att identifiera fördröjningen som ger maximalt överlapp mellan en UV-puls och en IR-puls, samt genom att ta reda på intensiteten i ...
  • Dubbeljonisation av allen med hjälp av högenergetiska fotoner 

   Miniotaité, Ugné; Forsmalm, Emma; Forsmalm, Malin (2020-07-03)
   Detta arbete presenterar en studie om dubbeljonisation av molekylen allen vid absorption av högenergetiska fotoner. Vi undersöker i denna rapport valensdubbeljonisation och Augerprocesser hos allen. Syftet är att jämföra ...
  • Dynamics of Optically Levitated Microdumbbells 

   Lindahl, Ludvig; Furenäs, Sixten; Hainer, Tobias (2021-11-19)
   As light carries momentum, enough force can be applied to small particles from a vertical pointing laser to counteract the gravitational force it feels, thus levitating it in thin air. Oblong nanoparticles under these ...
  • The Effect of Pulse Duration, Laser Energy, and Gas Pressure on High Harmonic Generation Efficiency and Spectral Characteristics 

   Antonsson, Lukas; Al Hashemi, Mulham (2023-06-28)
   This Bachelor’s thesis investigates the role of pulse duration, laser energy, and gas pressure on the efficiency and colour of the High Harmonic Generation (HHG) process. HHG is a nonlinear optical phenomenon that generates ...
  • The electron affinity of Po: a theoretical electron correlation study 

   Armini, Lydia (2023-06-28)
   The electron affinity (EA) of polonium (Po) is calculated with the multiconfiguration Dirac-Hartree-Fock (MCDHF) method combined with a relativistic configuration-interaction (RCI) approach. Po is of particular interest ...
  • Enfoton-dubbeljonisation av isothiocyansyra 

   Cole, Daniel; Lundberg, Sven (2020-07-03)
   Isotiocyansyra, HNCS, en interstellärt intressant molekyl har studerats genom att använda flygtidsspektroskopi med en magnetisk flaska, där molekylen joniseras med enstaka fotoner med energier upp till 195 eV. En redogörelse ...
  • Enkel- och dubbeljonisation av metylisotiocyanat 

   Agovic, Anesa; Andersson, Arvid; Bizumovic, Milos; Olsen, Evgenia (2021-11-19)
   Metylisotiocyanat (CH3NCS), även kallad MITC, är en biprodukt från jordbruksindustrin. I detta arbete studeras elektronstrukturen och fragmentationsprocessen i CH3NCS vid enkel- och dubbeljonisation med hjälp av en magnetisk ...
  • Excitation and Detection of Spinwaves with Light 

   Bergström, Hannes; Lundgren, Ossian; Rydbjer, Isac; Samuelsson, Mathias; Örtenberg Toftås, Mathias; Tornberg, Nils (2020-07-03)
   Spinwaves (SWs) are a collective excitation of the local spin moments in a magnetic ordered medium. Spinwaves can be excited electrically using microwave sources, direct currents, and by focused optical short pulses on ...
  • Experimental Astrophysics: Quantum state determination and manipulation in mutual neutralisation experiments 

   Gunnarsson, Anton; Palazzo, Leonor (2023-06-28)
   Reactions and interactions between ions in plasmas are crucial phenomena that drive the evolution of matter in the universe. Specifically, mutual neutralisation (MN) is a charge transfer collision between two oppositely ...
  • Experimentell undersökning av Bells olikhet för att utvärdera möjligheten att skapa en fysiklaboration 

   Alkeskog, Oscar; Andersson, Melwin; Jörgensen, Josef; Landstedt, Linnea; Sitje, Fredrik (2023-06-28)
   Den här rapporten undersöker om det är möjligt för studenter att genomföra ett experiment som bryter mot Bells olikhet genom att använda polarisation hos sammanflätade fotoner som skapats i BBO-kristaller, inom en tidsram ...
  • Förflyttning av laddade partiklar i en linjär paulfälla 

   Enevold, Victor; Haglund, Anni; Nemer, Charbel (2023-06-28)
   A Paul trap is a device that uses oscillating electrical fields to capture charged particles, both microscopically with ions in vaccum-chambers and macroscopically with larger particles in air. It is a powerful tool for ...
  • Från Liealgebror till rumtidssymmetrier 

   Olsson, David (2021-11-19)
   Kontinuerliga symmetrier är grundläggande inom teoretisk fysik, och beskrivs på ett naturligt sätt via Liegrupper bestående av symmetritransformationer av det underliggande fysikaliska systemet. Varje sådan grupp svarar ...
  • Higgsbosonen bortom standardmodellen 

   Axelsson, Joel; Ibrahim, Muhammad; Rhodin, Maja; Babayev, Emil; Nilsson, Joel; Utterström, Markus (2023-06-28)
   Standardmodellen är den nuvarande teori som beskriver interaktionerna mellan elementarpartiklar. Trots att den har varit framgångsrik ger den inte en fullständig beskrivning av universum. Försöket att konstruera en mer ...