Now showing items 1-20 of 31

  • Single-photon double ionisation of Isocyanic acid 

   Axelsson, Viktor; Johansson, Ebba; Teichter, Anthony (2019-06-26)
   Isocyanic acid (HNCO), a molecule containing the four most abundant atoms of organic chemistry, has been studied by single-photon double ionisation. Both direct double ionisation, such as core-valence and valence-valence ...
  • Characterizing CEPA, a phoswich array 

   Ali, Yusuf; Bergentall, Valdemar; Dahlgren, Erik (2019-08-01)
   The structure of unstable nuclei is studied at the international facility FAIR, Darmstadt, Germany. One experimental setup at FAIR is called R3B where radioactive beams at relativistic energies impinge on a specific target ...
  • Excitation and Detection of Spinwaves with Light 

   Bergström, Hannes; Lundgren, Ossian; Rydbjer, Isac; Samuelsson, Mathias; Örtenberg Toftås, Mathias; Tornberg, Nils (2020-07-03)
   Spinwaves (SWs) are a collective excitation of the local spin moments in a magnetic ordered medium. Spinwaves can be excited electrically using microwave sources, direct currents, and by focused optical short pulses on ...
  • Enfoton-dubbeljonisation av isothiocyansyra 

   Cole, Daniel; Lundberg, Sven (2020-07-03)
   Isotiocyansyra, HNCS, en interstellärt intressant molekyl har studerats genom att använda flygtidsspektroskopi med en magnetisk flaska, där molekylen joniseras med enstaka fotoner med energier upp till 195 eV. En redogörelse ...
  • Detector reconstruction of gamma-rays 

   Halldestam, Peter; Hesse, Cody; Rinman, David (2020-07-03)
   The study of nuclear reactions through measuring emitted gamma-rays becomes convoluted due to complex interactions with the detector crystals, leading to cross-talk between neighbouring elements. To distinguish gamma-rays ...
  • Ai av Neurala Nätverk för Analys av innebandyspelare 

   Vu, Kevin; Warsame, Amina; Lindevall, Nicklas (2020-07-03)
   Inom detta kandidatarbetet har ett positioneringssystem utvecklats för att bestämma innebandyspelares hastighet samt position i realtid. Med hjälp av AI och kamera har vi uppmätt en persons hastighet som springer på en ...
  • Dubbeljonisation av allen med hjälp av högenergetiska fotoner 

   Miniotaité, Ugné; Forsmalm, Emma; Forsmalm, Malin (2020-07-03)
   Detta arbete presenterar en studie om dubbeljonisation av molekylen allen vid absorption av högenergetiska fotoner. Vi undersöker i denna rapport valensdubbeljonisation och Augerprocesser hos allen. Syftet är att jämföra ...
  • How stable are molecular dianions? 

   Björnsson, Benjamin (2020-07-03)
   Since the discovery of fullerenes, the C60 molecule has attracted considerable attention because of its high level of symmetry and its ability to act as a platform for studying interacting electrons. It can be created ...
  • Studies on the spatial resolution in magnetoencephalography 

   Smits, Katja (2020-08-05)
   Functional neuroimaging is used in research and clinical settings to understand how the brain works when it is healthy and how to treat it when it is not. Magnetoencephalography (MEG) is a functional neuroimaging method ...
  • Laser Photodetachment Threshold Spectroscopy on O−, Ag−, PdO− and AgO− 

   Anton, Krouthén (2020-08-20)
   The aim of this thesis is to investigate the possibility of using anionic oxides in selective laser photodetachment suppression of 107Ag in Accelerator Mass Spectrometry (AMS) studies of 107Pd. The thesis will also give ...
  • Dynamics of Optically Levitated Microdumbbells 

   Lindahl, Ludvig; Furenäs, Sixten; Hainer, Tobias (2021-11-19)
   As light carries momentum, enough force can be applied to small particles from a vertical pointing laser to counteract the gravitational force it feels, thus levitating it in thin air. Oblong nanoparticles under these ...
  • Simulating The Deceleration of Negative Ions in a Quadrupole Beam Guide Using Helium Gas 

   Alhaskir, Tarek; Malm, Victor; Olesen, Allan (2021-11-19)
   Attohallen is a new facility, to be set up by the Department of Physics at the University of Gothenburg, that will be used for exploring the temporal evolution of entangled electrons emitted from atoms and molecules using ...
  • Från Liealgebror till rumtidssymmetrier 

   Olsson, David (2021-11-19)
   Kontinuerliga symmetrier är grundläggande inom teoretisk fysik, och beskrivs på ett naturligt sätt via Liegrupper bestående av symmetritransformationer av det underliggande fysikaliska systemet. Varje sådan grupp svarar ...
  • Enkel- och dubbeljonisation av metylisotiocyanat 

   Agovic, Anesa; Andersson, Arvid; Bizumovic, Milos; Olsen, Evgenia (2021-11-19)
   Metylisotiocyanat (CH3NCS), även kallad MITC, är en biprodukt från jordbruksindustrin. I detta arbete studeras elektronstrukturen och fragmentationsprocessen i CH3NCS vid enkel- och dubbeljonisation med hjälp av en magnetisk ...
  • Patterns in Interacting Quantum Gases 

   Bekassy, Viktor; Heuts, Olivia; Lech, Alex; Lundqvist, Carin; Magnusson, Erik (2021-11-19)
   Quantum gases is a novel field of experimental research, where it is possible to study the universal behaviour of quantum particles under controlled circumstances. In two experiments by Zürn et al. and Holten et al., ...
  • Styrsystem för en övertonsstrålningskälla optimerad för attosekundsspektroskopi 

   Ivehag, Ludvig; Jordamovic, Adnan; Mannerskog, Daniel (2021-11-19)
   Ett styrsystem utvecklades för den planerade HHG-uppställning som för närvarande byggs vid Göteborgs universitet, Attohallen. Systemet utvecklades i National Instruments grafiska programmeringsspråk LabVIEW. Styrsystemet ...
  • Analys av hovar via mätning av hovens termiska egenskaper 

   Andersson, Anna (2023-06-28)
   Hästen är ett djur som är beroende av att ha fungerande hovar. För att få bättre förståelse och för att bidra till välfärden för den domesticerade hästen har Hot Disk-tekniken använts för att analysera det organiska ...
  • Analysis of directional Mie scattering spectra through optical levitation 

   Pech, Jolina (2023-06-28)
   Evaporation rates of droplets have been studied extensively due to their relevance in a variety of fields, such as atmospheric science, materials science, and biology. Optical levitation is a valuable tool for measuring ...
  • Experimentell undersökning av Bells olikhet för att utvärdera möjligheten att skapa en fysiklaboration 

   Alkeskog, Oscar; Andersson, Melwin; Jörgensen, Josef; Landstedt, Linnea; Sitje, Fredrik (2023-06-28)
   Den här rapporten undersöker om det är möjligt för studenter att genomföra ett experiment som bryter mot Bells olikhet genom att använda polarisation hos sammanflätade fotoner som skapats i BBO-kristaller, inom en tidsram ...
  • Higgsbosonen bortom standardmodellen 

   Axelsson, Joel; Ibrahim, Muhammad; Rhodin, Maja; Babayev, Emil; Nilsson, Joel; Utterström, Markus (2023-06-28)
   Standardmodellen är den nuvarande teori som beskriver interaktionerna mellan elementarpartiklar. Trots att den har varit framgångsrik ger den inte en fullständig beskrivning av universum. Försöket att konstruera en mer ...