Show simple item record

dc.contributor.authorAdamsson, Jenny
dc.contributor.authorSvärd, Gabriella
dc.date.accessioned2006-07-05T11:52:32Z
dc.date.available2006-07-05T11:52:32Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/603
dc.description.abstractArbetets titel: Temaarbete i förskolan – en kvalitativ jämförelse mellan Reggio Emilia-förskolor och traditionella förskolor Arbetets art: Examensarbete inom det allmänna utbildningsområdet för lärarutbildningen vid Göteborgs Universitet. Institution: Högskolan för scen och musik Sidantal: 35 Författare: Jenny Adamsson och Gabriella Svärd Handledare: Karin Eriksson Examinator: Tidpunkt: Vårterminen 2006 Rapportnummer: Nyckelord: Temaarbete, förskola, pedagoger, Reggio Emilia. Bakgrund: Vi har tidigare varit i kontakt med temaarbete, bland annat under vår VFU. Då vi nu har fått varsin förskollärartjänst och är medvetna om att vår arbetsplats arbetar mycket med temaarbete, ansåg vi det angeläget att fördjupa oss i detta arbetssätt. Syfte: Syftet med vår studie var att ta reda på hur pedagoger i förskolan förhåller sig till det tematiska arbetssättet. Vi ville undersöka hur de arbetar och se vilka fördelar respektive nackdelar det finns med detta arbetssätt. Vi jämförde personal på Reggio Emilia-inspirerade förskolor med personal på ”traditionella” förskolor för att se om det är någon skillnad i deras sätt arbeta tematiskt. Våra frågeställningar var: Hur arbetar man tematiskt i förskolan? Varför väljer pedagogerna att arbeta tematiskt? och Har barnen möjlighet att påverka valet av tema samt temats riktning? Metod och material: För att få svar på våra frågeställningar har vi främst använt oss av kvalitativa intervjuer, då vi ansåg att denna metod var bäst lämpad för en undersökning av detta slag. Vi har även tagit del av relevant litteratur för vår studie. Sex informanter, tre på traditionella förskolor och tre på Reggio Emilia-inspirerade förskolor, har intervjuats om deras förhållningssätt till tematiskt arbete. Efter bearbetning av det insamlade materialet gjordes en jämförelse mellan de traditionella pedagogernas och Reggio Emilia-pedagogernas förhållningssätt till temaarbete. Resultat: I vår studie har vi kommit fram till att det finns fler skillnader än likheter mellan pedagogernas förhållningssätt till temaarbete i traditionella förskolor jämfört med Reggio Emilia-insprierade förskolor. De främsta skillnaderna är temaarbetets längd samt barnens inflytande vid val av tema och temats riktning. De likheter som fanns var hur ett tema startas upp respektive avslutas samt hur pedagogerna dokumenterar och utvärderar temat.eng
dc.format.extent534736 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosweeng
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningeng
dc.relation.ispartofseriesvt06 6110-05eng
dc.subjectpedagogereng
dc.subjectReggio Emiliaeng
dc.subjectTemaarbeteeng
dc.subjectförskolaeng
dc.titleTemaarbete i förskolan – en kvalitativ jämförelse mellan Reggio Emilia-förskolor och traditionella förskoloreng
dc.typeTexteng
dc.type.svepothereng
dc.type.degreeothereng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record