GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Utvecklingssamtal och psykosocial arbetsmiljö ur ett medarbetarperspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/60175

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_60175_1.pdf270KbAdobe PDF
View/Open
Title: Utvecklingssamtal och psykosocial arbetsmiljö ur ett medarbetarperspektiv
Authors: Hesslefors Persson, Kerstin
Issue Date: 24-Apr-2019
Degree: Student essay
Abstract: I studien undersöktes utvecklingssamtal och psykosocial arbetsmiljö med enkät (N = 106, 52,6%). Genom faktoranalys bildades mått på arbetsbelastning och index (a = 0,77) samt mått på samtalskvalitet och index (a = 0,77). Envägs variansanalys (N = 103, M = 3,1, s = 0,8) visade ingen signifikant skillnad i medarbetarens upplevelse av arbetsbelastning i förhållande till samtalsfrekvens (F2,100 = 1,76, p >,05). Korrelationsanalys visade inget samband mellan samtalskvalitet och arbetsbelastning (r ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/60175
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011