GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Kandidatuppsatser (IPKL) >

Montessoripedagogiken -Kritik och berättigande


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/59800

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_59800_1.pdf623KbAdobe PDF
View/Open
Title: Montessoripedagogiken -Kritik och berättigande
Authors: Brown, Vanja
Thorn Ekberg, Sofia
Issue Date: 22-Mar-2019
Degree: Student essay
Series/Report no.: HT18-2920-029-LÖXA1G
Keywords: Play
material
individual
Abstract: Denna studie behandlar ett urval av den kritik som montessoripedagogiken mött genom tiderna. Uppsatsen består av två delar. Dels en översikt av kritik som riktats mot montessoripedagogiken och Montessoris egna tankar. Därefter följer en systematisk litteraturstudie vars sökord baserades på kritiken. Syftet är att genom en litteraturstudie beskriva montessoripedagogiken mot bakgrund av tidigare forskning samt den kritik som riktats mot Montessoris pedagogiska filosofi avseende individ, lek och ma... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/59800
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (IPKL)

 

 

© Göteborgs universitet 2011