GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Kandidatuppsatser >

Initiativtagarens påverkan på begäran om deltid -har det någon betydelse vem som föreslår?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/59630

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_59630_1.pdf299KbAdobe PDF
View/Open
Title: Initiativtagarens påverkan på begäran om deltid -har det någon betydelse vem som föreslår?
Authors: Mankila, Merja
Issue Date: 11-Mar-2019
Abstract: Huvudfrågan i uppsatsen handlade om att undersöka om det spelade roll för arbetstagarens upplevelse av vem som initierade en förhandling om deltid: arbetstagaren själv eller chefen. Denna kunskap är viktig för båda parterna för att arbetsrelationen ska fungera på längre sikt. Undersökningen baserades på en vinjettstudie. Fem hypoteser testades med hänsyn till olika aktuella aspekter i arbetslivet: tillfredställelse med kontraktet, arbetsförhållandets utveckling, uppfattning av chefen, stressuppl... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/59630
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011