GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Economics / Institutionen för nationalekonomi med statistik >
Kandidatuppsatser / Institutionen för nationalekonomi och statistik >

Sysselsättningsgapet i Västra Götalandsregionen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/59156

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_59156_1.pdfThesis frame1049KbAdobe PDF
View/Open
Title: Sysselsättningsgapet i Västra Götalandsregionen
Other Titles: The Native-Immigrant Employment Gap in the region of Västra Götaland.
Authors: Dee Boman, Kevin
Mars, Krister
Issue Date: 15-Feb-2019
Degree: Student essay
Series/Report no.: 201902:156
Uppsats
Keywords: Sysselsättningsgapet
inrikesfödda
utrikesfödda
Västra Götalandsregionen
paneldata
humankapital
socialkapital
diskrimering
invandrartäthet
Abstract: Sveriges höga välfärd baseras på att en stor andel av befolkningen förvärvsarbetar. För att bibehålla den höga välfärden även i framtiden behöver sysselsättningen ligga på samma nivå som idag. Eftersom en större del av arbetskraften i framtiden kommer bestå av personer födda utomlands är det intressant att studera hur skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes- och utrikesfödda, sysselsättningsgapet, ser ut. Denna skillnad är med europeiska mått stor i Sverige. Syftet med arbetet är att und... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/59156
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för nationalekonomi och statistik

 

 

© Göteborgs universitet 2011