GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Finns i sjön? – Om officialprinipen, åberopsbörda och tillgång till information i upphandlingsmål


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/59050

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_59050_1.pdf700KbAdobe PDF
View/Open
Title: Finns i sjön? – Om officialprinipen, åberopsbörda och tillgång till information i upphandlingsmål
Authors: Rappmann, Hanna
Issue Date: 8-Feb-2019
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2019:35
Keywords: processrätt
förvaltningsprocess
offentlig upphandling
officialprincipen
åberopbörda
Abstract: Uppsatsen handlar om ansvarsfördelningen mellan processubjekten, parterna och domstolen, för att införskaffa processmaterial samt för processramen i mål om överprövning av offentlig upphandling, mot bakgrund av att officialprincipen ska tillämpas med försiktighet i måltypen. Utgångspunkten för undersökningen är de två vanligaste grunderna till att upphandlingar överprövas; att en leverantör gör gällande att det finns brister i förfrågningsunderlaget och/eller att leverantören anser att det vinna... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/59050
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011