GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Kandidatuppsatser >

Vikten av upplevd resursknapphet för beslutstrategier


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58973

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58973_1.pdf236KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vikten av upplevd resursknapphet för beslutstrategier
Authors: Ansari, Arian
Issue Date: 3-Nov-2016
Abstract: Denna studie undersökte effekten av upplevd resursknapphet på sätt att fatta beslut. En webbaserad enkät besvarades av 223 personer där majoriteten var studenter. Resultaten gav stöd till studiens huvudhypotes om att upplevd resursknapphet samvarierar negativt med tendenser att alltid sträva mot det bästa alternativet i beslutssituationer (r = -.202, p = .002). Däremot visades inget signifikant samband mellan upplevd resursknapphet under uppväxten och tendenser att alltid sträva mot det bästa al... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58973
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011