GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Kandidatuppsatser >

”Till slut har jag inga gränser” Hur påverkas sexualiteten hos kvinnor med alkohol- och drogmissbruk?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58820

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58820_1.pdf423KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Till slut har jag inga gränser” Hur påverkas sexualiteten hos kvinnor med alkohol- och drogmissbruk?
Authors: Trygg, Elin
Trygg, Therese
Issue Date: 6-Jun-2016
Abstract: Tidigare forskning visade att sexualiteten var ett av de områden som påverkats av ett missbruk. Det har visat sig finnas förväntanseffekter kopplade till droger i samband med sexualitet. Den här studien är en kvalitativ studie som undersökte hur kvinnor upplevde om, och i så fall hur, sexualiteten påverkats av deras missbruk samt hur de upplevt att sexualitet talats om i CRA- (Community Reinforcement Approach) behandling. Tio kvinnor mellan 19-57 år med nyligen aktivt missbruk intervjuades. Resu... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58820
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011