GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Kandidatuppsatser >

Vilken roll har samhället givit dig? - Könsstereotypa uppdelningar i ett diskriminerande språk


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58818

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58818_1.pdf1524KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vilken roll har samhället givit dig? - Könsstereotypa uppdelningar i ett diskriminerande språk
Authors: Dudzik, Weronika
Kjeldsen, Viktoria
Issue Date: 31-May-2018
Abstract: Vi lever i ett samhälle där det finns en tydlig uppdelning i binära kön vilket leder till könsstereotyper samt diskriminering. Studiens syfte var därför att undersöka stereotypa könsroller i språket. En enkät skickades ut via sociala medier, mejl och till Göteborgs universitets studentpool från Psykologiska institutionen. 121 individer i åldrarna 17-68 år deltog. Kvinnorna beskrevs i högre grad med kommunala egenskaper. Men även kvinnor associerades starkast med agentiska egenskaper. Angående yr... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58818
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011