GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
School of Global Studies / Institutionen för globala studier >
Kandidatuppsatser >
Humanekologi >

Att våga se komplexa samband: En studie av hur Värnamo kommun kan arbeta med synergier och konflikter inom Agenda 2030


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58791

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58791_1.pdf2119KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att våga se komplexa samband: En studie av hur Värnamo kommun kan arbeta med synergier och konflikter inom Agenda 2030
Authors: Sternad Fackel, Sandra
Issue Date: 29-Jan-2019
Degree: Student essay
Series/Report no.: Humanekologi
2019:1
Keywords: Agenda 2030
hållbar utveckling
målkonflikter
synergier
Värnamo kommun
Abstract: FN:s och den svenska statens vägledning till kommuner som vill arbeta med Agenda 2030 framhåller att alla globala mål hänger samman på ett positivt sätt. Det finns dock forskning, bland annat av Pradhan et al. (2017), som tyder på att situationen inte är fullt så enkel då det också finns konflikter som gör det svårt att uppnå flera mål parallellt. Därför syftar denna studie till att bidra med förståelse om hur kunskap om synergier och konflikter inom Agenda 2030 kan användas för att stärka kommu... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58791
Appears in Collections:Humanekologi

 

 

© Göteborgs universitet 2011