GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Masteruppsatser >

VEM BLIR JAG I TERAPIRUMMET? om genus och föräldraskap utifrån kvinnors upplevelser av samtalsbehandling för alkoholproblem


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58604

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58604_1.pdfMaster thesis1815KbAdobe PDF
View/Open
Title: VEM BLIR JAG I TERAPIRUMMET? om genus och föräldraskap utifrån kvinnors upplevelser av samtalsbehandling för alkoholproblem
Other Titles: Who do I become in the therapy room? On gender and parenting based on women's experiences of therapy for alcohol problems
Authors: Lewinsky, Heléne
Issue Date: 9-Jan-2019
Degree: Student essay
Keywords: alkoholproblem, beroende, genus, föräldraskap, psykoterapi
Abstract: Det övergripande syftet med uppsatsen var att undersöka hur mödrar med alkoholproblem upplever samtalsbehandling. Syftet var också att undersöka om det fanns gemensamma teman i de intervjuades upplevelser. Det vidare syftet var att med utgångspunkt i dessa teman kopplade till teori och forskning undersöka om temana kunde vara av generell relevans för samtalsbehandling av mödrar med alkoholproblem. Syftet bröts ner i tre frågeställningar: Vad var viktigt i samtalsbehandlingen? Hur har föräldrarol... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58604
Appears in Collections:Masteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011