GUPEA >
Faculty of Fine, Applied and Performing Arts / Konstnärliga fakulteten >
HDK -Academy of Design and Crafts / HDK - Högskolan för design och konsthantverk (jul 2012-) >
Artistic Works / Konstnärliga arbeten Högskolan för design och konsthantverk (jul 2012-) >

7 kg järn


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58595

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58595_1.pdf772KbAdobe PDF
View/Open
Title: 7 kg järn
Creator: Söderberg, Lina
Issue Date: 9-Nov-2018
Published in: Stiftelsen Upplandsmuseet, Uppsala
Publication type: artistic work
Keywords: Contemporary blacksmithing
järnsmide
Summary: En utställning om järnets möjligheter och kärleken till smide. 7 kg järn kan rymmas inuti en mjölkförpackning eller fylla ett helt rum. Nio smeder har fått uppgiften att bearbeta varsin kubikdecimeter järn helt efter sin egen idé. Utställningen vill visa vad smide är genom att berätta om hela smidesprocessen från rått material till färdigt konstverk. Den vill belysa hur den enskilda smeden med sin kunskap och tanke kan skapa något helt unikt ur ett från början enhetligt material. Parallell... more
Supported by: Stiftelsen Upplandsmuseet, hemslöjdskonsulenterna Region Gävleborg, hemslöjdskonsulenterna Hemslöjdsförbundet Dalarna, hemslöjdskonsulenterna, Kulturrådet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Region Uppsala
Description of project: Se bifogat dokument.
Type of work: Idé till projektet, projektledning och formgivning av utställningen
Link to web site: www.upplandsmuseet.se/hemslojd/7-kg-jarn/
URI: http://hdl.handle.net/2077/58595
Appears in Collections:Artistic Works from Faculty of Fine, Applied and Performing Arts / Konstnärliga arbeten från Konstnärliga fakulteten
Artistic Works / Konstnärliga arbeten Högskolan för design och konsthantverk (jul 2012-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011