GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Kandidatuppsatser, Folkhälsovetenskapligt program >

Hälsovårdssökande beteende hos immigranter i Sverige


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58592

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58592_1.pdf1005KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hälsovårdssökande beteende hos immigranter i Sverige
Other Titles: Healthcare seeking behaviours among immigrants in Sweden
Authors: Nimar, Vidarah
Issue Date: 7-Jan-2019
Degree: Student essay
Keywords: healthcare seeking behaviour, immigrant, public health, health literacy
Abstract: Bakgrund: Hälsan i sig och möjligheten att söka vård vid nedsatt hälsa ingår i samhällets folkhälsoansvar. Det ansvaret omfattar även de migranter som finns i Sverige. Hur ohälsa tas omhand inom sjukvården och hur hälsoutvecklingen kan stödjas bland migranter har betydelse för hela samhället och samhällsekonomin. Syfte: Att ta reda på mönstret för migranter när det gäller att söka vård, vad man söker för, vilka hinder som kan finnas för vårdsökande, både bland migranterna själva och i vårdappar... more
Description: Background: Healthcare seeking behaviours among immigrants in Sweden is a public health issue since the health outcome not only affects immigrants but also the Swedish population, the healthcare system and impacts on the national economy. In order to alleviate the problems and support the development of health among immigrants we need a thorough picture of the situation today. Objectives: To explore the healthcare seeking behaviours of immigrants in Sweden looking at the different epidemiological reasons and challenges faced during healthcare seeking and the support than can be appropriate for combating the challenges. Method: Literature based study. The methods and designs applied in the articles were assessed and graded on method strength by STROBE, Malterud guidelines and GRADE respectively. Result: 15 articles were identified through a systematic search and used to determine the quality and strength of the scientific methods used to explore the questions of the study. Reasons for seeking health care were signs and symptoms, communicable as well as non-communicable diseases, among those mental health issues. Obstacles to seeking health care were cultural background as well as perception of causes of diseases and language barriers; in addition, the organisation of care and the attitudes among providers were also seen as obstacles to seeking healthcare. Conclusion: Health seeking behaviour among immigrants vary according to ethnic backgrounds as pertains to diseases and beliefs. However, the challenges faced are common among the different groups and they range from cultural social economic to health illiteracy and language barriers.
URI: http://hdl.handle.net/2077/58592
Appears in Collections:Kandidatuppsatser, Folkhälsovetenskapligt program

 

 

© Göteborgs universitet 2011