GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för kulturvård >

Kalkbruk - krympsprickor och historisk utveckling av material, metoder och förhållningsätt


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58552

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58552_3.pdfspikblad143KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_58552_7.pdfkappa44264KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 212. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Kalkbruk - krympsprickor och historisk utveckling av material, metoder och förhållningsätt
Authors: Eriksson, Jonny
E-mail: jonny.eriksson@conservation.gu.se
Issue Date: 31-Jan-2019
University: Göteborgs universitet. Naturvetenskapliga fakulteten
Institution: Department of Conservation ; Institutionen för kulturvård
Parts of work: Eriksson, J. (2015) Bruk av kalk och sand ur ett hantverkligt perspektiv. Licentiatavhandling, Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborgs universitet, 2015

Eriksson, J., Johansson, S. & Lindqvist J. E (2016). Development of mortars in Sweden during the period 1800-1950. 4th Historic Mortars Conference HMC- 2016, Santorini. Greece.

Eriksson, J. & Lindqvist J. E. (2018). "Lime render, shrikage cracks and craftsmanship in buildingrestoration ". Journal of Cultural Heritage (2018),
VIEW ARTICLE


Eriksson, J "Putsrestaurering av en medeltida kyrka". Manuskript.
Date of Defence: 2019-02-22
Disputation: Fredagen den 22 februari 2019, kl.13.00, Hörsalen, Trädgårdens Hus, Magasinsgatan 4, Mariestad
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Series/Report no.: Gothenburg studies in conservation
45
Gothenburg studies in Conservation
34
Keywords: Våtsläckning;krympsprickor; kalkbruk;puts; murhantverk; osläckta partiklar;
Abstract: I denna avhandling undersöks uppkomst av krympsprickor i puts. I undersökningen används våtsläckt sub- hydrauliska kalk. Den aktuella kalksorten har används i Sverige under 1800- och 1900-talet men också under 2000-talet i samband med putsrestaureringar. Observationer i samband med framställning och användning av denna typ av kalk pekade på att om kalken bearbetas för att den skall vara lättare att sila och förpacka samt därefter lagras uppstod en högre frekvens krympsprickor i putsen än om kalk... more
ISBN: 978-91-7346-987-6
978-91-7346-820-6
URI: http://hdl.handle.net/2077/58552
Appears in Collections:Gothenburg Studies in Conservation
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för kulturvård

 

 

© Göteborgs universitet 2011