GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Gothenburg Research Institute >
Research Report >

Konsumtionsrapporten 2018


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58484

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58484_5.pdf16560KbAdobe PDF
View/Open
Title: Konsumtionsrapporten 2018
Other Titles: Under ytan
Authors: Roos, John Magnus
Holmberg, Ulrika
Hansson, Lena
Karlsson, Therese M
Kristensson, Per
Editors: Roos, John Magnus
Issue Date: Dec-2018
Extent: 95
Publication type: report
Publisher: Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Organization: Centrum för konsumtionsvetenskap
Centre for retailing
Keywords: konsumtion
digitalisering
mobiltelefon
kommunikation
plast
plastskräp
Abstract: I Konsumtionsrapporten 2018 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2017. Rapporten består av två delar. I den första delen, ”Basfakta”, ges en helhetsbild av hushållens konsumtion som baseras på statistik från framförallt Statistiska centralbyrån (SCB), men även från andra myndigheter och forskningsinstitut (exempelvis Postnord, HUI-Research och SOM-institutet vid Göteborgs universitet). I den här delen analyseras hushållens konsumtion, detaljhandelns omsättnin... more
ISSN: 2002-8156
URI: http://hdl.handle.net/2077/58484
Appears in Collections:Research Report

 

 

© Göteborgs universitet 2011