GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Böcker >

Trangrums-acten, eller Samling af de handlingar, som med kongl. maj:ts allernådigste tilstånd blifwit des och rikets höglofl. amiralitets- och commerce-collegier tilsände, rörande tran-beredning af sill, uti Bohus länska skärgården, :och bewis derpå, at det uti hafswattnet utkastade trangrums skadar hwarken hamnar, farleder eller fiske, hwilket man tilförene befarat. I anseende til ämnets wigt, almän uplysning och beqwämare bruk, til tryck befordrad af några götheborgare, : som anlagt transiuderier uti Bohus länska skärgården. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1784.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58364

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58364_1.pdf69911KbAdobe PDF
View/Open
Title: Trangrums-acten, eller Samling af de handlingar, som med kongl. maj:ts allernådigste tilstånd blifwit des och rikets höglofl. amiralitets- och commerce-collegier tilsände, rörande tran-beredning af sill, uti Bohus länska skärgården, :och bewis derpå, at det uti hafswattnet utkastade trangrums skadar hwarken hamnar, farleder eller fiske, hwilket man tilförene befarat. I anseende til ämnets wigt, almän uplysning och beqwämare bruk, til tryck befordrad af några götheborgare, : som anlagt transiuderier uti Bohus länska skärgården. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1784.
Issue Date: 1784
Publication type: book
URI: http://hdl.handle.net/2077/58364
Appears in Collections:Böcker

 

 

© Göteborgs universitet 2011