GUPEA >
Faculty of Fine, Applied and Performing Arts / Konstnärliga fakulteten >
Academy of Music and Drama / Högskolan för scen och musik >
Artistic Works / Konstnärliga arbeten Högskolan för scen och musik >

Sång och rörelse som glädjekälla


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58276

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Sång och rörelse som glädjekälla
Creator: Rosenkull, Bo
Issue Date: 26-Apr-2018
Published in: Skolporten
Publication type: artistic work
Keywords: Röst och rörelse
barnsång
röstutveckling
Summary: Sång och rörelse som glädjekälla! Kom och sjung en sång! Vad sjunger vi i klassrummet och hur sjunger vi? Och vilka sjunger? I mötet med barn och ungdomar vars röster är i utveckling har du som musiklärare ett stort ansvar. Fördjupa dina kunskaper och få praktiska exempel på hur du kan arbeta med sång i klassrummet för att stärka elevernas röstutveckling och sångteknik. Välkommen till en workshop där sång, rörelse och glädje står i centrum! Vi sjunger enstämmigt och flerstämmigt, kanon och q... more
Supported by: Skolporten
Description of project: I arbetet med barn och ungdomar har vi vuxna musikpedagoger ett stort ansvar. Vad kan läras ut och vid vilken ålder? I vilken ordning lär sig barn bäst? Vilka är de rådande idealen kring sång eller annat musikaliskt uttryck och hur har det över tid förändrats? Hur utvecklas barn- och ungdomsrösten? Kan alla lära sig att sjunga? Sjunger pojkar mera orent än flickor? Dessa och många andra frågor ville jag ge svar på - och handledning kring - i min föreläsning/ workshop Sång och rörelse som glädje... more
Type of work: Workshop/Föreläsning
Link to web site: https://www.skolporten.se/
URI: http://hdl.handle.net/2077/58276
Appears in Collections:Artistic Works from Faculty of Fine, Applied and Performing Arts / Konstnärliga arbeten från Konstnärliga fakulteten
Artistic Works / Konstnärliga arbeten Högskolan för scen och musik

 

 

© Göteborgs universitet 2011