GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap(2010-) >
Books / Böcker (Dept of Food and Nutrition, and Sport Science / Inst för kost- och idrottsvetenskap) >

Bra liv i Gårdsten – när invånarna själva får råda


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58274

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58274_4.pdf724KbAdobe PDF
View/Open
Title: Bra liv i Gårdsten – när invånarna själva får råda
Authors: Berg, Christina
Bertéus Forslund, Heléne
Hallmyr, Moa
Hedström, Cecilia
Magnusson, Maria
Wretlind, Katharina
Issue Date: 2018
Extent: 39 s.
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet
Organization: Göteborgs universitet
Västra Götalandsregionen
Abstract: Denna rapport beskriver ett projekt som drivs av några invånare från Gårdsten och en forskargrupp från Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen. Målet för projektet är att identifiera vad som gör att man kan leva ett gott och hälsosamt liv i Gårdsten samt att föreslå och initiera förändringar. Vi har vid ett antal träffar pratat om hur vardagen fungerar i Gårdsten, vad som är bra för hälsan och vad som skulle kunna förbättras. I den processen har vi använt en forskningsmetod som... more
ISBN: 978-91-982768-7-9
URI: http://hdl.handle.net/2077/58274
Appears in Collections:Books / Böcker (Dept of Food and Nutrition, and Sport Science / Inst för kost- och idrottsvetenskap)

 

 

© Göteborgs universitet 2011