GUPEA >
Faculty of Fine, Applied and Performing Arts / Konstnärliga fakulteten >
Academy of Music and Drama / Högskolan för scen och musik >
Artistic Works / Konstnärliga arbeten Högskolan för scen och musik >

Backpack – Tour de Bergen 2018


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58273

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58273_1.pdfGUPEA - Backpack 2018 finale 171KbAdobe PDFView/Open
gupea_2077_58273_2.jpg514KbJPEGThumbnail
View/Open
gupea_2077_58273_3.jpg451KbJPEGThumbnail
View/Open
gupea_2077_58273_4.jpg512KbJPEGThumbnail
View/Open
gupea_2077_58273_5.movorgan.mov52005KbVideo QuicktimeView/Open
gupea_2077_58273_6.movmeditation.mov28713KbVideo QuicktimeView/Open
gupea_2077_58273_7.movcars.mov60528KbVideo QuicktimeView/Open
Title: Backpack – Tour de Bergen 2018
Creator: Mossenmark, Staffan
Issue Date: May-2018
Published in: Bergen, Norge
Publication type: artistic work
Keywords: soundscape
platsspecifik
offentligt rum
tolkningsföreträde
kunskapskapital
agoran
Summary: Något som Bourdieu lyfter fram är problematiken med den kulturella och bildade miljön. Att denna miljö alltid använder en starkt kontextualiserad begreppsmiljö, ett kunskapskapital och ett tolkningsföreträde, vilken medvetet eller omedvetet fungerar som en effektiv vattengrav för att skapa en distans till allmänheten. Min förhoppning och tro är att denna avskärmade miljö kan brytas ner, om inte så, att tillfälliga öppningar kan skapas för att allmänheten, stadens medborgare, ska få till... more
Supported by: EKONOMISKT STÖD FIB – Festspelen i Bergen (beställare) PARTNERS Fredric Bergström, ljudbearbetning. Bergen cykelklubb
Description of project: Se bilaga: PDF: GUPEA - Backpack 2018 finale 1
Type of work: Kurator / konstnärlig ledning, komposition.
Description: Min idé var att visuellt och ljudligt gestalta runt om i Bergens stadskärna via att deltagande cyklister annekterade olika utvalda platsspecifika platser genom mobila ljudinstallationer. Varje cyklist blev utrustad med en ryggsäck som innehöll en högtalare och till denna högtalare kopplades en mobiltelefon som laddats med en mängd olika förkomponerade ljudfiler. Dessa ljudfiler innehöll material som här kunde skapa nya ljudande miljöer, vilande i stadens ljudande kontext.
Link to web site: https://mossenmark.com/soundart/index2.php?proj=backpack
URI: http://hdl.handle.net/2077/58273
Appears in Collections:Artistic Works from Faculty of Fine, Applied and Performing Arts / Konstnärliga arbeten från Konstnärliga fakulteten
Artistic Works / Konstnärliga arbeten Högskolan för scen och musik

 

 

© Göteborgs universitet 2011