GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Kandidatuppsatser /Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Rörläggarslang. Både skämt och allvar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58157

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58157_1.pdf640KbAdobe PDF
View/Open
Title: Rörläggarslang. Både skämt och allvar
Authors: Nilsson, Pia
Issue Date: 15-Nov-2018
Degree: Student essay
Keywords: slang
sociolingvistik
förtäckt prestige
tabu
manlighet
Abstract: Syfte: Att upprätta en ordlista med rörläggarslang och därefter undersöka slangbildningens mönster och idéinnehåll. Teori: Analysen av ordlistan gjordes ur ett sociolingvistiskt perspektiv med hjälp av teorierna om förtäckt prestige och tabu. Metod: Ordlistan skapades genom att efterlysta ord via en sluten hantverkargrupp på Facebook. Analysen av ordlistan gjordes sedan genom att dela upp orden i olika kategorier som möjliggjorde identifiering av mönster bland slangorden. Resultat: Result... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58157
Appears in Collections:Kandidatuppsatser /Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011