GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Education, Communication and Learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL (2010-) >
Licentiatuppsatser / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande >

Med ljus på boksamtal om skugga


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58136

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58136_1.pdfLicentiate thesis3222KbAdobe PDF
View/Open
Title: Med ljus på boksamtal om skugga
Authors: Backman, Anna
Issue Date: 2018
Publication type: licentiate thesis
Keywords: variationsteori
förskola
naturvetenskap
barnböcker
boksamtal
skugga
fiktion
barn- och ungdomsvetenskap
Abstract: Den här är en variationsteoretisk studie som riktar fokus mot boksamtal om skugga i förskola. I förskola brukar inte läromedel och läroböcker användas, däremot förespråkas ofta barnböcker och berättelser för undervisning inom olika områden, bland annat för lärande om naturvetenskap. Studiens syfte är att beskriva hur fem barn tillsammans med en förskollärare samtalar om skugga med utgångspunkt i fyra barnböcker. I analys av boksamtalen besvaras (1.) hur barn erfar skugga i samtal om barnböckers ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58136
Appears in Collections:Licentiatuppsatser / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

 

 

© Göteborgs universitet 2011