GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Kännedom om kommunikation


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58128

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58128_1.pdfMagisteruppsats kommunikatörsprogrammet478KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kännedom om kommunikation
Authors: Jonasson, Cecilia
Issue Date: 7-Nov-2018
Degree: Student essay
Abstract: Denna uppsats syftar till att artikulera en problematisk spänning mellan informell mellanmänsklig kommunikation förstådd utifrån en vardaglig erfarenhet eller upplevelse av den, i förhållande till professionella praktikers och konsulters teoretiskt analytiska och vetenskapligt baserade förståelse för kommunikation. Med hjälp av fenomenologiskt, hermeneutiskt och existensfilosofiskt präglade tänkare analyseras ett empiriskt material bestående av läroböcker i organisationskommunikation samt prakti... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58128
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011