GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Sprida kunskap eller rädsla? - En kritisk diskursanalys med fokus på mottagartilltal och avsändarnärvaro i AIDS-delegationens massdistribuerade hushållsbroschyr våren 1987


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58083

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58083_1.pdf8728KbAdobe PDF
View/Open
Title: Sprida kunskap eller rädsla? - En kritisk diskursanalys med fokus på mottagartilltal och avsändarnärvaro i AIDS-delegationens massdistribuerade hushållsbroschyr våren 1987
Authors: Nilsson, Åsa
Issue Date: 30-Oct-2018
Degree: Student essay
Keywords: aids, deixis, diskursanalys, hiv, hälsokommunikation
Abstract: Uppsatsen behandlar en av de största informationskampanjerna som någonsin genomförts i Sverige. Ankomsten av hiv och aids i Sverige i mitten av 1980-talet skapade ett upptrissat medieklimat där sjukdomen beskrevs som en farsot som kunde drabba oss alla. Med hjälp av Lena Lind Palickis teori och metod för diskursanalys och deiktiska rum har en kritisk diskursanalys utförts på ett text- och bildmaterial bestående av en, under våren 1987, massdistribuerad informationsbroschyr där avsändaren va... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58083
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011