GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Medborgardialog i Herrljunga kommun - En studie över tjänstepersoners och förtroendevaldas sätt att tala om medborgardialog


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58082

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58082_1.pdfThesis manuscript596KbAdobe PDF
View/Open
Title: Medborgardialog i Herrljunga kommun - En studie över tjänstepersoners och förtroendevaldas sätt att tala om medborgardialog
Authors: Persson, Ludvig
Issue Date: 30-Oct-2018
Degree: Student essay
Keywords: Karl E. Weick, Sensemaking
Abstract: Syfte: Studiens syfte är att analysera hur tjänstepersoner och förtroendevalda i Herrljunga kommun talar om medborgardialog. Teori: Karl. E. Weicks teori om meningsskapande i organisationer. Metod: Kvalitativa djupintervjuer där materialet har analyserats med hjälp av studiens teoretiska ramverk. Resultat: Studien visar hur förtroendevalda och tjänstepersoner talar om sitt projekt i medborgardialog, vilka villkor medarbetare ställs inför och hur meningsskapande kan formas kring ett projek... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58082
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011