GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Lärarutbildningsnämnden (2010-) >
Examensarbete grundnivå >

Lärares digitala kompetens - Nya utmaningar och behov. En kvalitativ intervjustudie om hur verksamma lärare i fritidshemmet resonerar kring digitaliseringen av skolan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58078

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58078_1.pdf874KbAdobe PDF
View/Open
Title: Lärares digitala kompetens - Nya utmaningar och behov. En kvalitativ intervjustudie om hur verksamma lärare i fritidshemmet resonerar kring digitaliseringen av skolan
Authors: Andersson, Annie
Lindholm, Fannie
Issue Date: 2018
Degree: Student essay
Abstract: Digitaliseringen påverkar skolans uppdrag då digitala verktyg integreras mer och mer i undervisningen.1 juli 2018 träder en reviderad läroplan i kraft med tydligare direktiv angående hur undervisning med digitala verktyg ska hanteras. I och med detta valde vi att genomföra en kvalitativ intervjustudie utifrån lärares perspektiv för att undersöka hur några lärare verksamma i fritidshem resonerar kring frågor om skolans digitalisering och vad detta innebär i relation till deras uppdrag. För att be... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58078
Appears in Collections:Examensarbete grundnivå

 

 

© Göteborgs universitet 2011