GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Ett campus för staden? Diskursanalys av hur ett offentligt förändringsprojekt ramas in i Göteborg


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58032

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58032_1.pdfMagisteruppsats kommunikatörsprogrammet572KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ett campus för staden? Diskursanalys av hur ett offentligt förändringsprojekt ramas in i Göteborg
Authors: Westman, Sofia
Issue Date: 29-Oct-2018
Degree: Student essay
Keywords: Campus Näckrosen
diskursteori
framing
offentlig verksamhet
Abstract: Uppsatsen undersöker kommunikationen kring Göteborgs universitets omdebatterade, men hittills outforskade, förändringsprojekt Campus Näckrosen i syfte att upptäcka vilka diskurser och inramningar som används av dels universitetet och dels projektets kritiker. Ett viktigt argument för att granska offentliga organisationers kommunikation är att det allmänna enligt grundlagen har ett uppdrag att behandla alla människor i samhället jämlikt. Undersökningen utförs med hjälp av en diskursanalys som gru... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58032
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011