GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Goa patienter och kompetent personal? En innehålls- och textanalys av Sahlgrenska Universitetssjukhusets värdeord på Instagram


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58030

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58030_1.pdfMagisteruppsats kommunikatörsprogrammet390KbAdobe PDF
View/Open
Title: Goa patienter och kompetent personal? En innehålls- och textanalys av Sahlgrenska Universitetssjukhusets värdeord på Instagram
Authors: Engström, Emelie
Issue Date: 29-Oct-2018
Degree: Student essay
Keywords: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
SU
Instagram
värdeord
textanalys
kvalitativ innehållsanalys
personcentrerad vård
patientcentrerad vård
Abstract: De senaste decennierna har sjukvården i Sverige genomgått en rad förändringar i organisation och kommunikation. Idéer om New Public Management och faktorer som privatisering och digitalisering öppnar för en varumärkesorientering även bland offentliga organisationer. Därtill har det person- och patientcentrerade sättet att ge vård fått ett allt starkare fäste i svensk sjukvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg uttrycker i kommunikationspolicyer att den externa kommunikationen sk... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58030
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011