GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Vem är du i texten? Konstruktion av mottagare i lättlästa texter på förvaltningsmyndigheters webbplatser


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58028

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58028_1.pdfMagisteruppsats kommunikatörsprogrammet1240KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vem är du i texten? Konstruktion av mottagare i lättlästa texter på förvaltningsmyndigheters webbplatser
Authors: Arvidsson, Pauliina
Issue Date: 29-Oct-2018
Degree: Student essay
Keywords: lättläst
myndighetstext
multimodal kritisk diskursanalys
konstruktion av mottagare
Abstract: Syfte: Att undersöka vilka människor som konstrueras som mottagare i tre exempel på lättlästa texter på förvaltningsmyndigheters webbplatser. Teori: Multimodal kritisk diskursanalys. Metod: Den multimodala kritiska diskursanalysen används även som metod för att undersöka vilka som konstrueras som mottagare i de lättlästa texterna. En kvantitativ metod används också för en del av analysen för att ge en statistisk överblick över materialet. Resultat: Undersökningens resultat visar att myndighet... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58028
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011