GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Vem får inte vara med? En tillgänglighetsundersökning av svenska kommuners webbplatser


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58026

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58026_1.pdfMagisteruppsats kommunikatörsprogrammet10682KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vem får inte vara med? En tillgänglighetsundersökning av svenska kommuners webbplatser
Authors: Pagoldh, Maria
Issue Date: 29-Oct-2018
Degree: Student essay
Keywords: Tillgänglighet
Ableism
Diskriminering
Abstract: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tillgängliga svenska kommuners webbplatser är och genom detta avslöja gömda diskriminerande strukturer och ableism i det svenska samhället. Uppsatsen lutar sig mot socialkonstruktivism, universell design och feministisk teori. Undersökningen baseras på en rad tester som granskar olika delar av tillgänglighetsbegreppet och funktioner som underlättar webbanvändning för personer med olika sorters funktionsvariationer och problematiker. Bland annat u... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58026
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011