GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

I skärningspunkten mellan central och lokal styrning. En undersökning av kommunikatörens roll på sex institutioner vid Göteborgs universitet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58021

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58021_1.pdfMagisteruppsats kommunikatörsprogrammet368KbAdobe PDF
View/Open
Title: I skärningspunkten mellan central och lokal styrning. En undersökning av kommunikatörens roll på sex institutioner vid Göteborgs universitet
Authors: Alnäs, Sofie
Issue Date: 29-Oct-2018
Degree: Student essay
Keywords: strategisk kommunikation
kommunikatörens roll
diskursanalys
neoinstitutionell teori
universitet och högskolor
decentralisering
Abstract: Kommunikation blir ett allt viktigare inslag på svenska universitet när universiteten förväntas marknadsföra sig på en internationell marknad. Idén om ”integrerad kommunikation”, det vill säga att tala utifrån en gemensam identitet, är idag starkt närvarande även inom universiteten. Göteborgs universitet är samtidigt en decentraliserad organisation, och har anställda kommunikatörer också på institutionsnivå. Den här studien undersöker därför hur kommunikatörer som arbetar på enskilda institut... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58021
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011