GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Angereds närsjukhus kommunikation av folkhälsa – en fallstudie av "Rökfria lekplatser" och "Angereds hjältar"


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58013

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58013_1.pdfMagisteruppsats kommunikatörsprogrammet18284KbAdobe PDF
View/Open
Title: Angereds närsjukhus kommunikation av folkhälsa – en fallstudie av "Rökfria lekplatser" och "Angereds hjältar"
Authors: von Sydow, Katarina Tullia
Issue Date: 29-Oct-2018
Degree: Student essay
Keywords: folkhälsa
kommunikation
organisation
meningsskapande
multimodal metod
Abstract: Syfte: Denna undersökning har haft som syfte att undersöka och förklara Angereds närsjukhus förhållningssätt till och arbete med folkhälsa genom kommunikation. Teori: Det teoretiska ramverket innefattar definitioner av organisation, kommunikation och organisationskommunikation. Även Karl E. Weicks teori om meningsskapande och multimodal teori fungerar som utgångspunkt för diskussionen i analysen. Metod: Multimodal metod och intervjumetod utgör den metodologiska grunden. Den multimodala metode... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/58013
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011