GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Education, Communication and Learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL (2010-) >
Licentiatuppsatser / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande >

Litteracitetsaktiviteter i skärningspunkten mellan lek och undervisning i förskola och förskoleklass


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/57934

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_57934_1.pdfLicentiatuppsats858KbAdobe PDF
View/Open
Title: Litteracitetsaktiviteter i skärningspunkten mellan lek och undervisning i förskola och förskoleklass
Authors: Botö, Kerstin
Issue Date: 2018
Extent: 95 sidor
Publication type: licentiate thesis
Organization: Denna forskning är en del av den nationella forskarskolan i kommunikation och relationer som grundläggande för förskolebarns lärande (FoRFa), finansierad av Vetenskapsrådet (nr. 729-2013-6848).
Keywords: litteracitet
undervisning
lek
förskola
förskoleklass
intersubjektivitet
Abstract: This licentiate thesis aims to contribute to the field of early childhood literacy by focusing on the in situ communication and interaction in literacy activities in preschools and preschool classes. The studied activities were designed by preschool teachers by means of using the educational television programme Life in Letterland (Livet i Bokstavslandet in Swedish) as a point of departure. While the current understanding of children’s early literacy development in the Swedish context largely in... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/57934
Appears in Collections:Licentiatuppsatser / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

 

 

© Göteborgs universitet 2011