GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Films / Filmer >

Handhyvlade svängda profiler – ett gästhantverkarprojekt


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/57781

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Handhyvlade svängda profiler – ett gästhantverkarprojekt
Authors: Wiedersheim-Paul, Tomas
Appelgren, Olof
Editors: Lundvang, Anders
Issue Date: 2018
Extent: Film, 60 minuter
Publication type: other
Publisher: Hantverkslaboratoriet
Organization: Hantverkslaboratoriet
Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
Stiftelsen Skansen
Citation: https://www.youtube.com/watch?v=1m7ipAw3Mg0
Abstract: Finsnickare Olof Appelgren nytillverkar handhyvlade, profilerade och svängda snickerier i utvecklingsprojektet Tottieska gården, Skansen, Stockholm. Ett samarbetsprojekt mellan Stiftelsen Skansen och Hantverkslaboratoriet. En film av Tomas Wiedersheim-Paul, 2017.
Description: Film, 60 minuter, på YouTubekanal: Hantverkslaboratoriet
Related work: https://www.youtube.com/watch?v=1m7ipAw3Mg0
URI: http://hdl.handle.net/2077/57781
Appears in Collections:Films / Filmer

 

 

© Göteborgs universitet 2011