GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Masteruppsatser (IPS) >

Lärare som leder sina kollegor En aktionsforskningsstudie om möjligheter och begränsningar i mellanledaruppdraget


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/57757

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_57757_1.pdf634KbAdobe PDF
View/Open
Title: Lärare som leder sina kollegor En aktionsforskningsstudie om möjligheter och begränsningar i mellanledaruppdraget
Authors: Löfving, Christina
Issue Date: 24-Sep-2018
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Master
HT18 IPS PDA162:1
Keywords: Mellanledare
arbetslagsledare
lärledare
förstelärare
mötespraktik
arbetslag
kollegialt lärande
aktionsforskning
praktikarkitekturer
Abstract: Syfte: Syftet är att ta reda på vad som möjliggör och begränsar mellanledares uppdrag att leda mötespraktiker på en skola. Detta för att kunna möta mellanledare i deras behov under en utbildning i mellanledarskap, samt få en förståelse för hur mellanledare utvecklas i sin roll under en sådan utbildning. Frågeställningarna Hur beskriver mellanledarna vad som händer i de mötespraktiker de leder på sin skola?, Hur beskriver mellanledarna att de tar sig an sitt uppdrag att leda sina kollegor? samt ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/57757
Appears in Collections:Masteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011