GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
Department of Sociology and Work Science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (2012-) >
Forskningsrapporter i sociologi >

Normer som skaver - Hbtq-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/57634

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_57634_1.pdf8976KbAdobe PDF
View/Open
Title: Normer som skaver - Hbtq-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad
Authors: Björk, Sofia
Wahlström, Mattias
Issue Date: 2018
Extent: 142
Series/Report no.: Forskningsrapport i Sociologi
Nr 148
Abstract: På uppdrag av Göteborgs Stad har denna studie genomförts med syfte att få en överblick över hur hbtq-personer som arbetar i kommunen upplever sin sociala arbetsmiljö, samt vilka konsekvenser arbetsmiljön får för hbtq-personers välbefinnande. På ett generellt plan handlar detta om att belysa hur heteronormativa föreställningar och praktiker kommer till uttryck i arbetslivet och vilka konsekvenser det får för medarbetare som är hbtq. Fokus har legat på fyra sammanlänkade områden: (1) öppenhet och ... more
ISBN: 978-91-87876-20-2
URI: http://hdl.handle.net/2077/57634
Appears in Collections:Forskningsrapporter i sociologi

 

 

© Göteborgs universitet 2011