© Författarna och Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet, 2016
Tryck: Reprocentralen, Campusservice Lorensberg, Göteborgs universitet, Göteborg, 2016
ISBN 978-91-983302-0-5 (tryck)
ISBN 978-91-983302-1-2 (nät)
Distribution: Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet PO Box 200
SE30 405- Göteborg, Sweden
publications@sprak.gu.se

Recent Submissions