GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper >

Folkets främsta företrädare


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/57485

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_57485_1.pdfAntologin2200KbAdobe PDF
View/Open
Title: Folkets främsta företrädare
Editors: Karlsson, David
Issue Date: 2018
Extent: 227 sidor
Publication type: book
Publisher: Göteborgs universitet: Förvaltningshögskolan och Statsvetenskapliga institutionen
Organization: Göteborgs universitet
University of Gothenburg
Keywords: riksdagen
politiker
demokrati
representation
Riksdagsundersökningen
representativitet
partier
riksdagsledamöter
polarisering
social tillit
åsiktsöverensstämmelse
medborgarkontakter
feminism
makt
Abstract: I denna antologi presenterar 13 forskare studier om svenska riksdagsledamöter. Vi får bland annat veta hur väl riksdagsledamöternas åsikter överensstämmer med väljarnas – både när det gäller politiska sakfrågor och hur de demokratiska spelreglerna bör se ut. Några kapitel handlar om social representation, särskilt med betoning på kvinnor och män i politiken och feministerna i riksdagen undersöks. En studie berör hur politiska erfarenheter från lokal och regional nivå påverkar riksdagsledamötern... more
ISBN: 978-91-984547-2-7
Description: Detta är den e-publicerade digitala kopian av den tryckta versionen (ISBN 978-91-984547-1-0)
URI: http://hdl.handle.net/2077/57485
Appears in Collections:Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper

 

 

© Göteborgs universitet 2011