GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper >

Revisionskvalitet i svenska kommuner. En studie om följsamhet mot redovisningsregler


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/57415

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_57415_1.pdfrapport1268KbAdobe PDF
View/Open
Title: Revisionskvalitet i svenska kommuner. En studie om följsamhet mot redovisningsregler
Authors: Thor, Magnus
Issue Date: 2018
Extent: 64 sidor
Publication type: report
Publisher: School of Public Administration/Förvaltningshögskolan
Organization: Göteborgs universitet
University of Gothenburg
Series/Report no.: Förvaltningshögkolans rapporter
148
Keywords: offentlig förvaltning
redovisning
förvaltningsekonomi
ekonomi
kommuner
Sverige
Abstract: Tidigare studier av följsamhet mot redovisningsreglering i såväl svensk kommunal sektor som kommunal sektor i andra länder har försökt förklara redovisningsval utifrån olika ställföreträdande mått på revisionskvalitet, det vill säga revisorns förmåga att upptäcka och rapportera om brister i redovisningen. Vad dessa studier har tänkt sig är att god revision leder till god redovisning. Vad tidigare studier inte har gjort är att kontrollera för om revisorn faktiskt har anmärkt på några brister. Den... more
ISSN: 1401-7199
URI: http://hdl.handle.net/2077/57415
Appears in Collections:Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper

 

 

© Göteborgs universitet 2011