Show simple item record

dc.contributor.authorSmedberg, Johanna
dc.date.accessioned2018-08-17T13:55:21Z
dc.date.available2018-08-17T13:55:21Z
dc.date.issued2018-08-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/57382
dc.description.abstractDenna uppsats ämnar belysa den subjektiva naturen hos Carl Gustav Jungs arketypsteori. Jung använder sig av arketypiska karaktärer som under århundraden överlevt i myter och som även i modern tid har viss relevans för psykoanalysen. Det Jung kallar för individuationsprocessen kan underlättas genom personifiering och exemplifiering av underliggande psykologiska arketyper. Detta projekt syftar till att diskutera Jungs förklaringsmodell och dess inflytande på individens syn på omvärlden och dess plats i den. Med hjälp av både primär- och sekundärlitteratur jämför jag de mytologiska karaktärerna i myten om Persefone och använder mig av Jungs arketypsbegrepp. Jag närmar mig särskilt Jungs teorier kring Den Stora Modern och symboliken kring denna. Symboliken i de arketypiska motiven är återkommande och förekommer även inom mytologin, vilket blir tydligt i de kvalitativa jämförelserna i uppsatsen. Slutligen gör jag en arketypsanalys med hjälp av både symbolik och Jungs arketypsbegrepp. Genom att studera den genomgående symboliken blir likheterna mellan Jungs arketyper och de mytologiska karaktärerna tydlig. Min uppsats drar paralleller mellan mytologi, antik filosofi och samtida film och litteratur för att peka på mönster som återkommer och verkar vara gränsöverskridande. Även om Jungs teorier blivit kritiserade för sin subjektivitet, blir det tydligt i denna text att hans bidrag till psykoanalysen var värdefullt.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectMytologisv
dc.subjectArketypsv
dc.subjectJungsv
dc.titleMODER(N) MYT - En Jungiansk arketypsanalys av myten om Persefonesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteoriswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Scienceeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record