GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Books / Böcker (Institutionen för kulturvård) >

Alla dessa kyrkor: Kulturvård, religion och politik


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/57377

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_57377_1.pdfBook30318KbAdobe PDF
View/Open
Title: Alla dessa kyrkor: Kulturvård, religion och politik
Editors: Hillström, Magdalena
Löfgren, Eva
Wetterberg, Ola
Issue Date: 2017
Extent: 321 s.
illustrationer
26 cm
Publication type: book
Publisher: Göteborgs universitet
Organization: Institutionen för kulturvård
Keywords: Kyrkor  
Kulturarv - politiska aspekter 
Kulturarv - religiösa aspekter 
Sverige
Church buildings 
ISBN: 978-91-88101-06-8 (tryck)
978-91-88101-07-5 (pdf)
Description: Beställningar av enskilda exemplar skickas till: Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet Box 130, 405 30 Göteborg eller till conservation@conservation.gu.se
URI: http://hdl.handle.net/2077/57377
Appears in Collections:Books / Böcker (Institutionen för kulturvård)

 

 

© Göteborgs universitet 2011